Leren door denken
Leren door doen

FAQ

Veelgestelde vragen

Aanmelden nieuwe leerling
U kunt uw kind aanmelden door contact op te nemen met de school. 

Aanvraag extra verlof
Extra verlof vraagt u op school aan. Meer informatie over de regels voor het aanvragen van extra verlof vindt u hier op de website van de Rijksoverheid.

Gedragscode Spectrum-SPCO
In deze gedragscode wordt stil gestaan bij de manier waarop alle betrokkenen binnen Spectrum-SPCO geacht worden zich te gedragen ten opzichte van elkaar in de uitoefening van hun functie.

Hoofdluis
Wat te doen als u ontdekt dat uw kind luizen of neten heeft? Download hier een folder hoe u het beste hoofdluis kunt bestrijden. Daarnaast leest u hier ons protocol.

Privacyverklaring
Spectrum-SPCO heeft een privacyverklaring waarin wordt uitgelegd hoe scholen omgaan met persoonsgegevens. U kunt deze hier bekijken.


TSO
U kunt uw kind voor vaste overblijfdagen aanmelden d.m.v. het inschrijfformulier. U kunt een 10-strippenkaart à € 18,- bij de overblijfmoeders kopen. Daarvoor vult u het formulier "bestelbon overblijfkaart" in. Het is ook mogelijk om een jaarabonnement te nemen à € 60.- per dag per jaar.