Leren door denken
Leren door doen
Tussenschoolse opvang (TSO)
Bij ons op school is er gelegenheid om over te blijven tijdens de middagpauze. Dit vindt plaats in de aula onder leiding van moeders. Er wordt zo veel mogelijk aandacht besteed aan een gezellige en speelse sfeer tijdens het overblijven.

U kunt uw kind voor vaste overblijfdagen aanmelden d.m.v. het inschrijfformulier. Als uw kind normaal een vaste dag overblijft, maar één keer niet op school eet, moet u het kind afmelden via de overblijftelefoon. De kinderen die slechts een enkele keer overblijven moeten door u worden aangemeld vóór 10:00 uur 's morgens via de sms of voicemail van de overblijftelefoon 06-27131830.

Angelina Moes, Gerbrig Landman, Mariëlla de Beukelaar, Erica van Dijk en Alice Dukel verzorgen de overblijf.

Tarieven
Overblijven kost € 2,- per keer per leerling. Dit bedrag wordt contant betaald.
 
U kunt ook een 10-strippenkaart à € 18,- bij de overblijfmoeders kopen. Daarvoor vult u het formulier "bestelbon overblijfkaart" in. Dit formulier kunt u dan samen met het geld in een gesloten envelop aan uw kind meegeven of in de brievenbus van de TSO deponeren. Deze brievenbus hangt bij de kleuteringang.
 
Het is mogelijk om een jaarabonnement te nemen à € 60.- per dag per jaar.
Regels voor abonnement:
 • Het jaarabonnement wordt één maal per jaar verstrekt.
 • Het jaarabonnement is persoonsgebonden en geldt voor een vaste dag. Dus als het abonnement voor maandag geldt, dan moet er op dinsdag gewoon betaald worden.
 • Het abonnement kan worden aangevraagd d.m.v. het 'formulier TSO'. U heeft daarvoor de tijd t/m de eerste week van het nieuwe schooljaar. Daarna wordt € 5,- administratiekosten berekend.
 • Bij wijziging van abonnementsdag tijdens een schooljaar wordt € 5,- administratiekosten in rekening gebracht.
 • Als uw kind overblijft op een andere dag dan de vaste overblijfdag(en) waarvoor het abonnement geldig is, betaalt u per keer € 2.- of gebruikt u een strippenkaart.
 • Het geld voor het abonnement kan worden overgemaakt op de rekening van de TSO wat vermeld staat op het 'Formulier TSO'.
 • Na ontvangst van het bedrag en aanvraagformulier ontvangt u hiervan per mail een bevestiging.
 • Het abonnement is niet in te wisselen voor geld.
 • Bij ziekte of afwezigheid wordt geen geld teruggegeven.
 • De TSO houdt het abonnement in haar beheer, zodat uw kind geen bewijs mee hoeft te nemen wanneer het overblijft.
 • Blokfluitkinderen betalen voor de dinsdag € 40,- per jaar.

Eten bij vriendje of vriendinnetje 
Het komt wel eens voor dat een kind dat op de overblijflijst staat, komt vragen of hij/zij bij een vriendje/vriendinnetje mag gaan eten. Wij geven hier geen toestemming voor, omdat u ervan uit gaat dat uw kind tussen de middag op school is. Mocht u geen bezwaar hebben dat uw kind bij iemand anders gaat eten, kunt u dat aangeven op het aanmeldingsformulier.