Leren door denken
Leren door doen

De vertrouwenspersoon van de school is voor kinderen, ouders en collega's juf Monique Keuzenkamp.

Is er iets waar je mee zit, waar je zorgen over maakt of waar je niet gerust op bent dan kun je dit delen met juf Monique.

Zij heeft geheimhouding over alles wat ze hoort tenzij je haar toestemming geeft om het aan iemand anders te vertellen.

Dat is dan natuurlijk alleen met het oog op het wegnemen van je zorg of ongerustheid.

Voel je ten alle tijden vrij om een afspraak met haar te maken.